- Materiały -

Materiały wideo


 

Materiały wideo do spotkań Wrażliwość Rodzica:Materiały wideo z konferencji na naszych wyjazdach:

Henryk Knapik

Polecamy książki i płyty


Podstawowa książka na spotkaniach Wrażliwość Rodzica:

Więcej książek

Materiały elektroniczne


Tutaj możesz ściągnąć pomocne materiały:

- prezentacja: Dlaczego potrzebujemy programu Wrażliwość Rodzica?


Wrażliwość Rodzica dlaczego potrzebujemy tego programu.pdf

 

- konspekt na konferencję Wrażliwość Rodzica


6 A konspekt na konferencję Wrażliwość Rodzica.pdf

Więcej materiałów